Ehitusalane  abi

Finants & Ekspertiis OÜ (FinEks) osutab ehitusinsenerialaseid teenuseid (vt MTR) nagu:

KES (kohtuekspertiisiseaduse) mõistes ehitiste ehitustehnilised ekspertiisid kohtute ja uurijate tarvis ja 
EhS (ehitusseadustiku) mõistes ehitise audit, st kasutusloaeelne, -aegne ja erakorraline ehitise audit

MUUD TÖÖD kokkuleppel:

Teile ehitusalal vajalike kohtumisteni 

Indur Põldaru (rte), FinEks juhataja

riiklikult tunnustatud ekspert (rte)

Finants & Ekspertiis OÜ:

ehitise auditi tegemine (EEK000734), omanikujärelevalve (EEO002282), ehitusprojektide ekspertiiside tegemine (EPE000613), projekteerimine (EEP001943).

Kutsetunnistused:

Indur Põldaru:

Kutsetunnistuse nr 108025, volitatud ehitusinsener, tase 8 (Kehtib kuni 15.02.2021)
  • Projekteerimine
  • Projekti ekspertiis
  • Ehitise audit

  • Kutsetunnistus nr 136513, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 (Kehtib kuni 26.06.2023)
  • Omanikujärelevalve
  • Ehitusmaksumuse hindamine