Ehitusalane  abi

Finants & Ekspertiis OÜ (FinEks) osutab ehitusinsenerialaseid teenuseid (vt MTR) nagu:

KES (kohtuekspertiisiseaduse) mõistes ehitiste ehitustehnilised ekspertiisid kohtute ja uurijate tarvis ja 
EhS (ehitusseadustiku) mõistes ehitise audit, st korraline erakorraline audit, mille hulka kuulub ka

MUUD TÖÖD kokkuleppel:

Teile ehitusalal vajalike kohtumisteni 

Indur Põldaru, FinEks juhataja

riiklikult tunnustatud ekspert (2010-2022. a)

Finants & Ekspertiis OÜ:

ehitise auditi tegemine (EEK000734), projekteerimine (EEP004567), koos Projektgrupp Rosenberg OÜ-ga muinsuskaitse.

Kutsetunnistuse nr 136513, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 (Kehtib kuni 16.02.2028)
  • Ehitise audit

  • Kutsetunnistus nr 136513, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 (Kehtib kuni 26.06.2023)
  • Ehitusmaksumuse hindamine